AUTO GAZ SYSTEM

Gaz Poll  Grzegorz Kuźmiński
Rok założenia 1999

tel. kom. 601 292 580
info@autogazsystem.waw.pl

03-668 Warszawa,  ul. Codzienna 50

zapraszamy:   pon.⋅pt.  9⋅15

   

  Ekologiczna ulica  czyli  wpływ paliwa gazowego na środowisko

samochodowa butla gazowa Czym jest gaz LPG 

LPG to skrót od angielskiego Liquefied Petroleum Gas.
Gaz LPG określa mieszaninę propanu i butanu; inne jego nazwy to propan butan lub gazol. Używany jest w postaci gazowej, ale przechowuje się go w butlachach pod ciśnieniem w postaci cieczy.

Gaz LPG to jedno z najbardziej wszechstronnych źródeł energii - stosowany jest m.in. jako paliwo silnikowe.

 Czy jazda na gazie LPG jest ekologiczna 

Odpowiadamy:
zdecydowanie tak, a nawet więcej !

Każdy samochód wyposażony w instalację gazową LPG oznacza obniżoną emisję spalin. Montaż instalacji gazowej w aucie stawia jego właściciela w szeregu ludzi dbających o środowisko, a tym samym o własne zdrowie.  LPG zawiera węglowodory o krótszym łańcuchu, których spalanie powoduje wydzielenie się mniejszej ilości gazów cieplarnianych niż w przypadku benzyny (mniej 24% tlenku azotu i 60% dwutlenku węgla).  Jednak najbardziej wymiernym aspektem montażu instalacji gazowej LPG dla każdego kierowcy jest szybko odczuwalna oszczędność na kosztach paliwa.

Zasilanie paliwem gazowym to o wiele bardziej czyste powietrze wokół nas

Dane na podstawie artykułu Stanisława Radzimirskiego  (ekspert z Instytutu Transportu Samochodowego)

Wykresy poniżej obrazują ile razy mniejsze są ilości zanieczyszczeń (dwutlenek węgla, tlenek węgla, węglowodory…) w spalinach samochodu zasilanego gazem od ilości zanieczyszczeń w spalinach samochodu benzynowego.

emisja CO CO2 O2 - benzyna gaz

emisja węglowodorów - benzyna i autogaz


Nowe testy zużycia paliwa i emisji spalin w warunkach faktycznej eksploatacji samochodów

Komisja Europejska ogłosiła, że poczynając od 1 września 2017 roku nowo wprowadzane na rynek samochody muszą przechodzić nowe, bardziej wiarygodne testy zużycia paliwa i emisji spalin w warunkach drogowych (tzw. RDE, Real Driving Emissions)  oraz  dotychczasowe testy laboratoryjne, ale wg skorygowanych kryteriów (tzw. WLTP – World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
Dopiero po przejściu tak skonstruowanych badań auta będą dopuszczane do ruchu na europejskich drogach.

testy RDE
Procedura testowa RDE

AEGPL (Europejska Organizacja Gazu Płynnego) z radością przyjęła wiadomość o wejściu w życie nowych przepisów i wyraziła opinię, że nowe procedury kontrolne sprzyjają uwypuklaniu zalet aut (samochodów lekkich) wyposażonych w napęd na gaz w kontekście ich wpływu na środowisko. Już wcześniejsze badania AEGPL dowodziły, że samochody napędzane autogazem wydychają do atmosfery o 90% mniej cząstek stałych i aż o 98% mniej tlenków węgla niż porównywalne modele z silnikami benzynowymi i dieslowskimi.

Więcej informacji  na naszym FB i dalej link do gazeo.pl  oraz  na stronach AEGPL


   ◄ 

gaz LPG  =  ekologiczne paliwo silnikowe

 ▲